Aile İçi Çatışmaya Neden Olan Genel Sorunlar

l. Kadın, erkek birlikteliğinden kaynaklanan psiko-sosyal sorunlar: Gelenek, görenek, dinsel inançlar, ahlak yaptırımları, sosyal değerler v. b. gibi çok boyutlu süreçler etkileşiminden doğan sorunlar. 

2. Birlikte yaşamı sürdürmeye yönelik sosya-ekonomik sorunlar: Araştırmalardan çıkan genel bir sonuç olarak alt sosya-ekonomik kesimdeki ailelerde, çatışma ve uyumsuzluk nedeni, daha çok maddi gereksinimler ve saldırganlık olarak, orta ve üst sosyo-ekonomik kesimde ise duygusal etkileşim ve psikolojik faktörler olarak gösterilmektedir. Ayrıca, her iki faktörün önemli olduğu evlilik çatışmaları da sayıca kalabalık bir grubu oluşturmaktadır. Erkeğin ailede çalışan tek kişi olduğu durumlarda, kumar, içki ya da tembellik gibi durumlar, ailenin maddi olanağını sağlayamadığı şikâyeti, çoğu zaman altta yatan ve gizli kalmış duygusal sorunları da beraberinde taşımaktadır.

3. Ana-baba ve çocuklarla, ana-babanın yakınlarıyla ilgili sorunlar: Buna üç kuşak birlikteliğinden doğan sorunlar da diyebiliriz. Özellikle bizim toplumumuzda, geleneksel aile ilişkilerinde bu üç kuşak çatışmasından doğan sorunlar zaman zaman evliliğin sarsılmasına ve bozulmasına neden olabilmektedir. Örneğin, kayın valide-gelin ilişkilerinde meydana gelen çatışmalar.

4. Karı-kocanın cinsel sorunları: Eşler arasındaki çatışma kaynaklarından önemli olan bir neden de, cinsel ilişkinin paylaşılması ve doyum sağlanmasıdır. Eşlerin cinsel ilişkiden hoşlanabilmeleri ve doyum sağlayabilmeleri için birbirine karşılıklı  olarak uyarabilmeleri ve cinsel duyguları paylaşmaları gerekir. . Eşlerin cinsel ilişkinin tadını çıkaramamalarının nedenlerinin temelinde, birbirlerine karşı çekingen davranmaları ve cinsel ilişkinin kimin tarafından kontrol edileceği sorunu yatmaktadır. Eşler arasındaki bütün cinsel anlaşmazlıklar çeşitli şekillerde gelişebilir. Örneğin, bir koca yalnızca kendi canı istediği zaman karısına yaklaşabilir ve onunla sevişmek isteyebilir. Kadın ise bu tür ilişkinin kendisini incitebilir konuma ittiğini belirterek kocasının isteklerine karşı çıkabilir.

Karı-kocanın isteklerini, birbirlerine açıkça ifade edebildikleri durumlarda çatışmaların çözümü nispeten kolay olmaktadır. Ancak, cinsel ilişkiye öncülük etme konusunda, farklı alt kültürlerde, toplumsal değerler ve cinsiyet rolleri arasında da önemli farklar bulunmaktadır. İlişki biçimlerinden birinde ya da bir kaçında çatışmaları olan karı- koca arasında, cinsel sorunların da ortaya çıkması kaçınılmazdır. Çünkü insanda, özellikle kadınlarda cinsel yaşam, ruhsal olaylarla çok sıkı ilişki içindedir. İnsanda cinsel işlevlerin hepsi ruhsal-cinsel işlevlerdir. Böyle olduğu için de karı-koca arasındaki cinsel sorunlar, diğer sorunlardan soyutlanmayan ve çoğu güncel evlilik sorunlarından kaynaklanan özel bir iletişim biçimidir.

Kaynak: http://www.antalyapsikolojikdanisma.com/aile-ici-catismaya-neden-olan-sorunlar